• Uudesta teknologiasta hyötyjä

    PELTOVILJELYYN

Tutustu peltoviljelyn uusiin teknologioihin ja digiratkaisuihin!

Peltoviljely ja siihen liittyvä teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Peltoviljelyssä digitaalisuus on muun muassa paikkatietoon perustuvaa viljelyä, reaaliaikaista tietoa kasvien tilasta, tuotantoketjun automaattista jäljitettävyyttä sekä automaatiota.

Keskeisessä osassa on lisääntyvä tiedon määrä. Sen avulla tuotantopanoksia voidaan kohdentaa entistä tarkemmin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeina määrinä. Tämä tuo samaan aikaan hyötyjä ympäristölle ja keinoja parantaa viljelyn kannattavuutta. Automaatio puolestaan keventää ja tarkentaa työtä. Työ tehostuu, nopeutuu ja mielekkyys lisääntyy.

Täältä löydät käytännönläheistä tietoa ja esimerkkejä, millaista on uusin peltoviljelyteknologia ja miten uusia teknologioita voi hyödyntää peltoviljelyn eri osa-alueilla.

Nurmen satokartoitus korjuukoneissa

Nurmen satokartoitus voidaan tehdä korjuukoneissa mittaamalla ja analysoimalla korjattavaa rehuvirtaa korjuun edetessä ja yhdistämällä tieto paikkatietoon. Valmiita kaupallisia järjestelmiä on saatavilla ajosilppureihin. Luonnonvarakeskus on kehittänyt satokartoitusmenetelmää myös niittomurskaimeen.… Lue lisää

Lähi-infrapunan mahdollisuudet ja haasteet

Lähi-infrapuna (NIR) on näkyvän valon ja lämpösäteilyn välimaastoon sijoittuva värialue, jota ihmisen silmä ei kykene näkemään. NIR-aluetta voidaan hyödyntää monenlaisessa eläviin organismeihin liittyvän tiedon hankinnassa. Viime vuosien kehitystyö on tuonut markkinoille pienempiä ja edullisempia sensoreita, joiden avulla tutkimus voidaan ulottaa laboratorioista pellon pientareille. Maataloudessa on jo monia sovelluskohteita.… Lue lisää

Maaperäskannaus

Maaperäskannaus on maan ominaisuuksien mittaamista jatkuvasti liikkuvilla laitteilla (on-the-go) erilaisia antureita käyttäen ja paikkatietoon yhdistäen. Paikkakohtaisen maaperätiedon avulla voidaan kohdentaa viljelypanoksia sekä tarvittavia korjaavia toimia tarkemmin.… Lue lisää

Droonit kasvuston kuvaamisessa

Droonit kasvuston kuvaamisessa tarjoavat uuden työkalun peltojen havainnointiin ja viljelytoimien avuksi. Droonikuvista voi tarkastella kasvustojen tasaisuutta, kasvueroja tai rikkakasviesiintymiä. Kuvia voi hyödyntää työkoneelle tehtävissä tehtävätiedostoissa paikkakohtaisessa lannoituksessa tai kasvinsuojelussa. … Lue lisää

Droonit (dronet)

Droonit (dronet) eli kauko-ohjatut miehittämättömät ilma-alukset ovat apuna mm. kasvustojen seurannassa ja erilaisissa valvontatehtävissä.… Lue lisää