• Uudesta teknologiasta hyötyjä

    PELTOVILJELYYN

Tutustu peltoviljelyn uusiin teknologioihin ja digiratkaisuihin!

Peltoviljely ja siihen liittyvä teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Peltoviljelyssä digitaalisuus on muun muassa paikkatietoon perustuvaa viljelyä, reaaliaikaista tietoa kasvien tilasta, tuotantoketjun automaattista jäljitettävyyttä sekä automaatiota.

Keskeisessä osassa on lisääntyvä tiedon määrä. Sen avulla tuotantopanoksia voidaan kohdentaa entistä tarkemmin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeina määrinä. Tämä tuo samaan aikaan hyötyjä ympäristölle ja keinoja parantaa viljelyn kannattavuutta. Automaatio puolestaan keventää ja tarkentaa työtä. Työ tehostuu, nopeutuu ja mielekkyys lisääntyy.

Täältä löydät käytännönläheistä tietoa ja esimerkkejä, millaista on uusin peltoviljelyteknologia ja miten uusia teknologioita voi hyödyntää peltoviljelyn eri osa-alueilla.

Maaperäskannaus

Maaperäskannaus on maan ominaisuuksien mittaamista jatkuvasti liikkuvilla laitteilla (on-the-go) erilaisia antureita käyttäen ja paikkatietoon yhdistäen. Paikkakohtaisen maaperätiedon avulla voidaan kohdentaa viljelypanoksia sekä tarvittavia korjaavia toimia tarkemmin.… Lue lisää

0
Droonit kasvuston kuvaamisessa

Droonit kasvuston kuvaamisessa tarjoavat uuden työkalun peltojen havainnointiin ja viljelytoimien avuksi. Droonikuvista voi tarkastella kasvustojen tasaisuutta, kasvueroja tai rikkakasviesiintymiä. Kuvia voi hyödyntää työkoneelle tehtävissä tehtävätiedostoissa paikkakohtaisessa lannoituksessa tai kasvinsuojelussa. … Lue lisää

0
Määränsäätöautomatiikka täsmäviljelyssä

Täsmäviljelyssä määränsäätöautomatiikkaa voidaan käyttää monessa paikassa. Suurin hyöty saadaan tuotantopanosten säästöinä ja tuotannon tehostumisena. Samalla ympäristö kuormittuu vähemmän, kun panokset kohdentuvat tarkemmin tarpeen mukaan.… Lue lisää

0
Satokartoitus leikkuupuinnissa

Satokartoitus on olennainen osa täsmäviljelyä. Satokartalta näkee pellon sisäiset ilmiöt sadon vaihtelussa tarkemmin ja systemaattisemmin kuin silmämäärin on mahdollista.… Lue lisää

0
Droonit (dronet)

Droonit (dronet) eli kauko-ohjatut miehittämättömät ilma-alukset ovat apuna mm. kasvustojen seurannassa ja erilaisissa valvontatehtävissä.… Lue lisää

0
Peltorobotit ja robottitraktorit

Peltorobotit ovat tulossa olevaa teknologiaa. Pienikokoisista peltoroboteista on hyötyä erityisesti pienillä peltolohkoilla, joilla koneiden koon kasvatus ei tehosta toimintaa.… Lue lisää

0
Tekoäly viljelyssä ja maataloudessa

Tekoälyn käyttö on yleistynyt maataloudessa lähinnä työtehtävien suunnittelun puolella. Esim. kaukokartoitusmenetelmät tuottavat pelloista kuvia, joista tekoälyn avulla saadaan tietoa täsmäviljelyn käyttöön. … Lue lisää

0