Isobus traktori pellolla, ©Dometal Oy

ISOBUS-järjestelmä maataloudessa

ISOBUS on menetelmä tai järjestelmä, jolla kytketään nykyaikaisia maataloustraktoreita, -työkoneita ja apulaitteita toisiinsa merkistä riippumatta elektroniikan tasolla. Tämä mahdollistaa sen, että erimerkkiset ja myös eri maissa rakennetut koneet ja laitteet sopivat yhteen viestiliikenteen ja liittimien osalta, vaikka ne kytketään toisiinsa ensimmäisen kerran ostajan pihamaalla.

ISOBUS on standardisoitu, ja se perustuu ISO 11783 standardiin. Maatalouskonevalmistajat maailmanlaajuisesti ovat hyväksyneet ISOBUS-protokollan yhteiseksi kommunikaatiomenetelmäksi työkoneiden, traktoreiden ja maatilan tietojärjestelmien välillä. Tiedonsiirrossa käytetään tekniikkana CAN-väylää (bus=väylä), mistä tulee nimi ISOBUS.

ISOBUS-koneet ja -laitteet läpikäyvät virallisen testauksen testilaboratoriossa ja hyväksytyn testin vakuudeksi myönnetään sertifiointimerkki, joka pitää löytyä ISOBUS-laitteesta.

 

Isobus

ISOBUS-toiminnallisuudet

Nykyaikainen ISOBUS-järjestelmä voi tarvittaessa sisältää ison määrän erilaisia toimilaitteita kytkettynä samaan ISOBUS-tiedonsiirtoväylään. Laitteiden ominaisuudet on määritelty ISOBUS-toiminnallisuuksina, joiden avulla yhteensopivuutta pystyy myös käyttäjä arvioimaan.

Isobus peltotöissä, kuvassa traktori

ISOBUS-toiminnallisuus on ”paketti”, jota voidaan vertailla ja selittää erillisenä ”moduulina” ja se voidaan myydä käyttäjälle. Alla on listattuna kaikki ISOBUS-toiminnallisuudet, jotka ovat tällä hetkellä (vuosi 2020) virallisesti testattavissa.

UT
UT – Universal terminal. Yleisnäyttö traktorin hytissä. Tähän näyttöön työkoneet lataavat käyttöliittymänsä. Työkone voi toimia minkä tahansa UT:n kanssa valmistajasta riippumatta. Yksi UT voi toimia saman aikaisesti usean työkoneen näyttönä.
TECU
Tractor ECU – Traktorin ”tietokone”. Traktori tarjoaa tietoja Isobus-väylälle muiden Isobus-toimilaitteiden käyttöön, kuten ajonopeus, nostolaitteiden asema, PTO- nopeudet, hydrauliikkaventtiilien virtaukset, valotiedot yms. Isobus-traktorissa on liittimet Isobus-työkonetta varten takana, optiona edessä, sekä liitin sisällä ohjaamossa.
TIM
TIM – Tractor Implement Management. TECU:n toiminnallisuuden ollessa yksisuuntainen TIM-toiminnallisuus on kaksisuuntainen. TIM-traktori sallii työkoneen ohjata traktorin toiminnallisuuksia, kuten ajonopeutta tai ulkoisen hydrauliikan virtauksia.
TC-BAS
TC- Bas – Task Controller Basic. Tehtäväohjain, jolla voi dokumentoida Isobus-työkoneen tuottamat työsuorituksen kokonaisarvot.
TC-GEO
TC-GEO – Task Controller GEO. Tehtäväohjain, jolla voi dokumentoida Isobus-työkoneen tuottaman työsuorituksen paikkakohtaisesti. Myös paikkakohtainen säätö eli täsmäviljely on mahdollista.
TC-SC
TC-SC – Task Controller Section Control. Automaattinen työkoneen osioiden päälle- ja poiskytkentä perustuen paikkatietoon ja haluttuun päällekkäisajon määrään.
ISB
ISB – Isobus Shortcut Button. Mahdollistaa UT-terminaalista käynnistettyjen toimintojen pysäyttämisen. Tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun traktorissa on kiinni useampi työkone tai työkoneen käyttöliittymä ei ole aktiivisena UT:n näytöllä.
AUX-N
AUX-N – Auxiliary Control “new”. Apuohjain, esim. joystick, jolla voidaan hallita monimutkaisia työkoneita. Nykyisin AUX- toiminnallisuus löytyy usein traktorista valmiina, jolloin traktorin oman hallintalaitteen nappuloita voidaan liittää osaksi työkoneen hallintaa. Liittäminen tehdään UT:n näytöltä.
AUX-0
AUX-O – Auxiliary Control “old”. Sama toiminnallisuus kuin AUX-N. Teknisistä syistä johtuen AUX-O ja AUX-N eivät ole yhteensopivia.
FMIS
FMIS – Farm Management Information System. Suunnitteluohjelmisto, jolla pystyy tekemään Isobus Tehtävätiedostoja (TASK). Tehtävätiedostoja käytetään kerättäessä viljelytietoa Isobus-koneista tai kun tehdään paikkakohtaista säätöä pellolla.
FS
Tietovarasto esimerkiksi Isobus TASK-tiedostoille. Yleensä osa UT-näyttöä. Toimii taustalla tietovarastona.

Hyödyt

  • Erimerkkiset laitteet voidaan kytkeä toisiinsa ja silti käyttää pitkälle vietyjä ominaisuuksia kuten lohkoautomatiikkaa
  • Työkoneiden asennus on helpompaa standardisoitujen kaapeleiden ja liittimien ansiosta
  • Työkoneiden käyttö on helpompaa, yksi näyttö riittää, voi käyttää useampaa näyttöä
  • Mahdollistaa laajentamisen ja lisävarusteet, esim. apuohjain
  • Tarkempi työ pellolla (TC Section Control ja TC-GEO)
  • Säästää kustannuksia esim. lannoituksessa
  • Työn dokumentointi mahdollista
  • Mahdollistaa paikkakohtaisen viljelyn

Huomioitavaa

ISOBUS-laitteiden yhteensopivuus toisiinsa on syytä varmistaa ennen hankintapäätöstä. Parhaiten tämän pystyy tekemään ISOBUS-laitetietokannassa ISOBUS Database. Se on kansainvälisen, ISOBUSia kehittävän AEF- järjestön ylläpitämä tietokanta, johon on listattu kaikki virallisesti hyväksytyt ISOBUS-traktorit, -työkoneet, ja -maatalouselektroniikka. Tietokannan käyttäjäksi voi rekisteröityä kuka tahansa.

Lisätietoja

ISOBUS-laitetietokanta: AEF - the Agricultural Industry Electronics Foundation

Kirjoittaja: Raimo Linkolehto, asiantuntija, Luonnonvarakeskus