Ajoavustin GOPRO388

GPS-ohjausjärjestelmät

Pellolla ajamista ohjaavat gps-ohjausjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ajo-opastimet (käytetään myös termiä ajouraopastin) toimivat käytännössä navigaattorina – ne näyttävät mihin suuntaan ajoneuvoa tulee ohjata, ja kuljettajan on itse ohjattava kaiken aikaa. Ajo-avustin pitää ajoneuvon määriteltävällä linjalla, jolloin kuljettajan ei tarvitse ohjata sitä. Päisteissä kuljettajan on otettava ohjaus haltuun ja ohjattava ajoneuvo seuraavalle halutulle ajolinjalle.

Varsinaisessa automaattiohjauksessa peltolohkon rajat, mahdolliset esteet pellolla ja halutut ajolinjat ohjelmoidaan etukäteen ja myös käännökset päisteissä tapahtuvat automaattisesti. Automaattiohjaukseen voidaan peltotöissä liittää päisteautomatikkaa, joka hoitaa työkoneen ohjauksen päisteessä. Tämä edellyttää ISOBUS-tiedonsiirtoväylää traktorin ja työkoneen välillä.

Tekniikka

Ajo-opastimeen tarvitaan käytännössä vain käyttöliittymä, gps-antenni sekä nettiyhteys. Ajoavustin ja automaattiohjaus sen sijaan edellyttävät mekanismin ohjausjärjestelmään. Tehdasasenteisena renkaiden ohjaus perustuu ohjaushydrauliikan suuntaventtiileihin ja kääntökulma-antureihin. Mikäli järjestelmää tai valmiutta ei ole tehdasasennettuna, vaihtoehtoja jälkiasennukselle ovat ohjausakselille tai ohjauspyörän ulkokehään asennettava lisälaite. Molemmat käytännössä pyörittävät rattia sähkömoottorin avulla.

Ajolinjan tarkkuuteen vaikuttaa satelliittipaikannuksen tarkkuus, joka on muutamia metrejä ilman korjausta. Eurooppalaisella ilmaisella EGNOS-korjaussignaalilla saavutetaan noin 20 cm tarkkuus. Suomessa Maanmittauslaitos ylläpitää FinnRef-verkkoa, jonka korjauksilla voidaan saavuttaa puolen metrin paikannustarkkuus. Kaupalliset toimijat tarjoavat maksullisia korjaussignaaleita (mm. RTK, RTX), joiden avulla voidaan päästä muutaman senttimetrin tarkkuuteen.

Kaltevilla pelloilla virhettä aiheuttaa se, ettei rinteessä katolle sijoitetun antenni enää olekaan traktorin kallistuessa ylhäältä katsottuna keskellä. Samoin kaarroksissa antennin etäisyys hinattavaan työkoneeseen muuttuu. Näitä virheitä kompensoidaan mm. gyroskoopin ja kiihtyvyysanturien avulla.

 

Hyödyt

 • Turhaa pellolla ajoa jää pois – päällekkäisajo, turhat kiilat ja vajaat työleveydet minimiin
 • Kaista-ajossa voidaan valita seuraava ajokaista vapaasti, jolloin käännös päisteessä nopeutuu
 • Työjälki tarkentuu – ei jää käsittelemättömiä alueita ja eikä tule päällekkäistä käsittelyä
 • Säästyy työaikaa, polttoainetta ja tuotantopanoksia
 • Ylimääräinen maan tiivistäminen vähenee
 • Kuljettajan työ helpottuu ja kuormitus vähenee
 • Pimeällä ja pölyisissä olosuhteissa työskentely helpottuu
 • Automaattiohjauksessa kaikki ajot tallentuvat muistiin

Huomioitavaa

 • Työn tarkkuuteen vaikuttaa käytettävä GPS – signaali ja mahdolliset korjaussignaalit
 • Hinattavat työkoneet eivät seuraa täsmällisesti traktorin kulkulinjaa kaarroksissa (myös työkoneen ohjaus mahdollista)
 • Yhteensopivuus näyttöihin

Tuotteita

Ajo-opastimet/ajoavustimet
Automaattiohjaus
Lisätietoa, tutkimusta, hankkeita

Kirjoittaja: Reetta Palva, tutkija, TTS Työtehoseura