Webinaarit​


Asiantuntijapuheenvuoroja ja esimerkkejä maatiloilta

Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hanke järjestää vuosien 2020-2022 aikana Digimaatalous-webinaareja peltoviljelyn ja kotieläintuotannon uusista teknologioista. Suositut webikahvit kokoavat yhteen niin maatalousyrittäjiä kuin alalla toimivia asiantuntijoita eri puolilta Suomea.


YouTubessa maksuttomasti

Puheenvuoroista ovat vastanneet alojensa parhaita asiantuntijoita tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen ja käytännön saralta. Tutustu monipuolisiin luentovideoihin Uudet teknologiat & Maatalous -YouTube-kanavalla tai PPT-esityksiin hankkeen kotisivuilla. Webikahvien sarjassa on tutustuttu jo 12 ajankohtaiseen teemaan.

 

Aiheet ja linkit webinaareihin

Säilörehua älykkäästi
Droonit peltojen yllä
Paikannusta pihatossa
Satelliittidatan hyödyntäminen peltoviljelyssä
Maaperäskannauksella
paikkakohtaista tietoa
Peltorobotiikka
tekee tuloaan
Kuvantamisteknologiat
kotieläintuotannossa
Nurmen satokartoitus
Sääasemat viljelyn tukena
Tarkkaa paikannusta täsmäviljelyyn
Kasvin mittausta uudella tasolla
Navetoiden uudet teknologiat
Miten alkutuotannon data muutetaan rahaksi
Tekoälyn sovellukset kotieläintuotantoon
Uudet teknologiat - Työ ja tuottavuus
Paikkakohtainen määränsäätö käytäntöön
Kuvantaminen täsmäsäädön perustana
Optinen haraus rikkakasvien torjunnassa

Digimaataloutta netissä ja webinaareissa

Digimaatalous -webikahvit ja digimaatalous.fi -sivusto tukevat hyvin toisiaan. Molempien tarkoituksena on nostaa keskusteluun puolueetonta tietoa ja uusia ratkaisuja teknologioiden, digitaalisten ratkaisujen ja älyteknologian hyödyntämisestä maataloudessa. Seuraa tiedotusta Uudet teknologiat & Maatalous -somekanavilla Facebookissa ja Twitterissä sekä Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hankkeen kotisivuilla.

TULEVAISUUDEN MAATALOUTTA

Maatalousyrittäjän osaamisen lisääminen ja jatkuva tietojen päivittäinen ovat osa kilpailukykyistä yritystoimintaa. Ajan hermolla pysymiseen tarjoaa tietoa Digimaatalous -webikahvit, joissa suunnataan katseet kohti tulevaisuuden maataloutta. Käsiteltyjä aiheita ovat olleet säilörehun käsittelyn uudet teknologiat, droonit peltoviljelyssä, paikannusteknologiat pihatossa, satelliittidatan hyödyntäminen peltoviljelyssä, maaperäskannaus, peltorobotiikka sekä kuvantamisteknologiat kotieläintuotannossa. Viimeisimpinä teemoina ovat olleet nurmen satokartoitus, sääasemat viljelyn tukena, tarkkaa paikannusta täsmäviljelyyn ja kasvin mittaus uudella tasolla. Navetoiden uudet teknologiat -tapahtumassa vierailtiin viidellä karjatilalla ja kuultiin ammattilaisten kokemuksia uusista teknologioista ja sovelluksista.