Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Yhteystiedot:

Työtehoseura ry
PL 5
05201 Rajamäki

puh. 09 2904 1200

Yhteyshenkilön nimi: Reetta Palva
Sähköposti: reetta.palva@tts.fi

Tietosuojavastaavan nimi: Ville Lehto
Sähköposti: ville.lehto@tts.fi

2. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Digimaatalous.fi sivun käyttäjärekisteri, jota kerätään verkoston rakentamista tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön välille, liittyen Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla- hankkeeseen. Verkkosivusto jää toimintaan myös hankkeen päätyttyä. Rekisteröityjä ovat digimaatalous.fi sivun kautta Webropol-kyselyn täyttäneet henkilöt.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on ensisijaisesti rekisteröidyn antama suostumus. Rekisteröity voi milloin tahansa perua suostumuksensa. Täyttäessään kyselyn rekisteröity antaa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä:

Pakolliset yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite
Valinnaiset yhteystiedot, joiden luovuttamisesta rekisteröity voi päättää itse: yrityksen nimi, puhelin ja paikkakunta

5. Rekisterin tietolähde

Tietolähteenä on Digimaatalous.fi -sivuille linkitetty Webropol-kysely.

6. Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille ja tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa.

7. Tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat voimassa sopimussuhteen voimassaolon ajan. Sopimussuhde syntyy, kun rekisteröity solmii sopimuksen yhteistyöstä digimaatalous.fi-sivuston kanssa. Tiedot poistetaan, kun rekisteröity ilmoittaa, ettei halua jatkaa tietojensa jakamista sivuilla. Tietojen säilytyksen tarpeellisuus arvioidaan vuosittain ja samalla poistetaan tarpeettomat tiedot.

8. Evästeiden käyttö

Digimaatalous.fi kerää kävijätietoja, joita hyödynnetään sivuston kehittämisessä. Kävijäseurantaan käytetään Matomo for WordPress, joka on avoimeen koodiin perustuva lisäohjelma ja on EU:n tietosuojalainsäädännön mukainen. Tiedot ovat ainoastaan digimaatalous.fi käytössä eikä siirry kolmannelle osapuolelle. Tiedot säilytetään palvelimella, joka sijaitsee Suomessa.
Sivu ilmoittaa evästeiden käytöstä ja ne voi hyväksyä tai hylätä, jolloin kävijätietoja ei tallenneta. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla myös selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden
mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käyttämisen. Verkkosivulla tai Facebook-sivuillamme saattaa olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Digimaatalous.fi sivustolla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä digimaatalous.fi ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

9. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä.

10. Rekisterin suojauksen järjestelyt

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietoturvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina rekisterissä, johon on rajattu pääsy. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa Työtehoseura Ry:n webropol-ympäristössä. Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa Webropol Oy.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Omien tietojen tarkastusoikeus: Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.
Oikeus tietojen korjaamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden. Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle osoitteeseen asiakaspalvelu@tts.fi
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).