MAATALOUDEN UUDET DIGITAALISET TEKNOLOGIAT

Digimaatalous.fi sivusto tarjoaa maatalouteen soveltuvista uusista teknologioista tietoa ja käytäntöä yhdessä paikassa. Artikkeleiden ohella kannattaa tutustua myös Digimaatalous-webikahvien puheenvuoroihin. Linkit tallenteisiin löytyvät webinaarit-välilehdeltä.

Taustalla on TTS Työtehoseuran Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hanke (2019–2021), jonka tavoitteena on välittää puolueettomasti uusia ratkaisuja digitaalisuuden, robotiikan, automatiikan ja älyteknologian hyödyntämisestä maataloudessa. Painopisteinä ovat uusien teknologioiden tuomat hyödyt maatalouden kilpailukyvylle, ympäristön hyvinvoinnille, kannattavuudelle ja tuottavuudelle. Kokoamme yhdessä kumppaniverkoston kanssa sivustolle uusia teknologioita ja hyviä käytäntöjä kautta Suomen.

Kerro omasi ja vastaa kyselyyn!

SINULLAKO UUSI DIGIMAATALOUS TEKNOLOGIA?

Jaa tieto, kokemus ja hyvät käytännöt vastaamalla kyselyyn.

UUSISTA TEKNOLOGIOISTA HYÖTYÄ MAATALOUTEEN

Maatalouden uusiin teknologioihin liittyy paljon odotuksia: työn helpottumista, tuotannon laadun parantumista, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Uudet teknologiat herättävät mielenkiintoa - mutta myös useita kysymyksiä. Helpottavatko uudet teknologiat maataloustyötä, kannattaako yrittäjän investoida? Entä miten uusilla ratkaisuilla voidaan parantaa ympäristön, maaperän ja eläinten hyvinvointia?

Uusista teknologioista on olemassa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia, mutta kaiken kaikkiaan tieto on hajallaan. Digimaatalous.fi -sivut kokoavat eri lähteistä infoa, jotta maatalousyrittäjät löytävät vaihtoehtoja omalle tilalle sopivien ratkaisujen löytämiseksi. Samalla rakennamme verkostoa tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön välille. Keskeisinä teemoina läpi sivuston ovat ekologinen kestävyys ja vastuullisuus.

DIGIMAATALOUS.FI TIEDON VÄLITTÄJÄNÄ

TTS Työtehoseura on lähes sadan vuoden ajan tutkinut ja kehittänyt suomalaista maa- ja metsätaloutta. Toiminta-ajatuksenamme on auttaa maatalousyrityksiä kehittämään omia prosessejaan ja omaa toimintaansa tuottamalla käytännönläheistä tietoa ja työkaluja, ohjaamalla yritysten kehittämisprojekteja ja tarjoamalla kehittämisvalmiuksia vahvistavaa koulutusta. Digimaatalous.fi sivusto on perustettu osana valtakunnallista Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hanketta (2019–2021), joka on saanut rahoituksen EU:n maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. TTS Työtehoseuran kanssa yhteistyössä ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) / Mustiala, ProAgria Keskusten liitto ja Luonnonvarakeskus Luke.

MEILLÄ JA MUUALLA