INNOSTU

DIGIMAATALOUDESTA

Uusia teknologioita, tietoa ja käytäntöä peltoviljelystä, kotieläintuotannosta ja monenlaisista muista teknologioista.

Peltoviljelyn ikoni.

PELTOVILJELY

Automaatio, työkoneohjaus ja muut uudet teknologiat käytännön viljelyssä.

Kotieläintuotannon ikoni.

KOTIELÄINTUOTANTO

Robotiikka ja älyteknologiat eläinten hoidossa ja seurannassa.

Monenlaiset teknologiat

MONENLAISET TEKNOLOGIAT

Monenlaiset teknologiat ja digiratkaisut eri tuotantosuunnille.

MAATALOUDEN UUDET DIGITAALISET TEKNOLOGIAT

Digimaatalous.fi sivusto tarjoaa maatalouteen soveltuvista uusista teknologioista tietoa ja käytäntöä yhdessä paikassa. Artikkeleiden ohella kannattaa tutustua Digimaatalous-webikahvien puheenvuoroihin, joissa käsiteltyjä aiheita ovat olleet säilörehun käsittelyn uudet teknologiat, droonit peltoviljelyssä, pihattojen paikannustekniikat, satelliittidatan hyödyntäminen, maaperäskannaus, peltorobotiikka sekä kuvantamisteknologiat kotieläintuotannossa, muiden muassa. Suosittuja Digimaatalous-webikahveja on jatkettu vuonna 2023 yhteistyössä AgriHubin kanssa. Klikkaa videotallenteisiin webinaarit -välilehdeltä. Saatavilla myös asiantuntijoiden esitysmateriaalit hankkeen kotisivuilla ja kiinnostavia postauksia Uudet teknologiat & Maatalous Facebookissa ja Twitterissä.

Taustalla on TTS Työtehoseuran Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hanke (2019–2022). Hankkeen tavoitteena oli välittää puolueettomasti uusia ratkaisuja digitaalisuuden, robotiikan, automatiikan ja älyteknologian hyödyntämisestä maataloudessa. Painopisteinä olivat uusien teknologioiden tuomat hyödyt maatalouden kilpailukyvylle, ympäristön hyvinvoinnille, kannattavuudelle ja tuottavuudelle. Sivustoa ylläpidetään ja kehitetään edelleen hankkeen päätyttyä yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Sivustolle voi ehdottaa aiheita uusista maatalouden digitaalisista teknologioista ja hyvistä käytännöistä.

SINULLAKO UUSI DIGIMAATALOUS-TEKNOLOGIA?

Jaa tieto, kokemus ja hyvät käytännöt vastaamalla kyselyyn.

UUSISTA TEKNOLOGIOISTA HYÖTYÄ MAATALOUTEEN

Maatalouden uusiin teknologioihin liittyy paljon odotuksia: työn helpottumista, tuotannon laadun parantumista, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Uudet teknologiat herättävät mielenkiintoa – mutta myös useita kysymyksiä. Helpottavatko uudet teknologiat maataloustyötä, kannattaako yrittäjän investoida? Entä miten uusilla ratkaisuilla voidaan parantaa ympäristön, maaperän ja eläinten hyvinvointia?

Uusista teknologioista on olemassa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia, mutta kaiken kaikkiaan tieto on hajallaan. Digimaatalous.fi -sivut kokoavat eri lähteistä infoa, jotta maatalousyrittäjät löytävät vaihtoehtoja omalle tilalle sopivien ratkaisujen löytämiseksi. Samalla rakennamme verkostoa tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön välille. Keskeisinä teemoina läpi sivuston ovat ekologinen kestävyys ja vastuullisuus.

Iloisia lehmiä kesälaitumella

DIGIMAATALOUS.FI TIEDON VÄLITTÄJÄNÄ

TTS Työtehoseura on lähes sadan vuoden ajan tutkinut ja kehittänyt suomalaista maa- ja metsätaloutta. Toiminta-ajatuksenamme on auttaa maatalousyrityksiä kehittämään omia prosessejaan ja omaa toimintaansa tuottamalla käytännönläheistä tietoa ja työkaluja, ohjaamalla yritysten kehittämisprojekteja ja tarjoamalla kehittämisvalmiuksia vahvistavaa koulutusta. Digimaatalous.fi sivusto on perustettu osana valtakunnallista Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hanketta (2019–2022). Valtakunnallista hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus EU:n maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. TTS Työtehoseuran kanssa yhteistyössä olivat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) / Mustiala, ProAgria Keskusten liitto ja Luonnonvarakeskus Luke.

MEILLÄ JA MUUALLA