ALKUUN » Kotieläintuotanto

Lähi-infrapunan mahdollisuudet ja haasteet

Lähi-infrapuna (NIR) on näkyvän valon ja lämpösäteilyn välimaastoon sijoittuva värialue, jota ihmisen silmä ei kykene näkemään. NIR-aluetta voidaan hyödyntää monenlaisessa eläviin organismeihin liittyvän tiedon hankinnassa. Viime vuosien kehitystyö on tuonut markkinoille pienempiä ja edullisempia sensoreita, joiden avulla tutkimus voidaan ulottaa laboratorioista pellon pientareille. Maataloudessa on jo monia sovelluskohteita.… Lue lisää

Virtuaalinen laidunaita

Virtuaalinen laidunaita perustuu ehdollistumiseen, eli eläin oppii yhdistämään äänimerkin sähköiskuun, ja tottelee GPS-rajoja jo äänimerkistä. Virtuaalinen laidunaita helpottaisi erityisesti luonnonhoitoalueiden laiduntamista. Sähköpantojen käyttö eläinten ohjaamiseen on kuitenkin kielletty monissa maissa.… Lue lisää

1 2