• Uudesta teknologiasta hyötyjä

    KOTIELÄINTUOTANTO

Tutustu kotieläintuotannon uusiin teknologioihin ja digiratkaisuihin!

Robotiikka yleistyy kotieläintuotannossa muissakin kuin lypsyssä ja lannanpoistossa. Robotit ja automaatio tuovat uusia menetelmiä eri tuotantosuunnille.

Kotieläintuotanto elää digitaalista murrosta. Älykkäillä sensoreilla saadaan monenlaista tietoa eläimistä ja olosuhteista. Sen avulla voidaan parantaa eläinten hyvinvointia, terveyttä ja tuottavuutta. Tavoitteena on ennen kaikkea ennaltaehkäistä sairastumisia. Automaattiset järjestelmät pystyvät käymään läpi valtavia määriä tietoa, mihin ihmisen aika ei riitä. Monet uudet teknologiat ovat vasta alkutaipaleella, mutta tiedon kertyessä toimivuus ja luotettavuus paranee koko ajan.

Täältä löydät esimerkkejä robotiikan ja älyteknologioiden mahdollisuuksista kotieläintuotannossa.

Poikimisvahdit h-hetken ennakointiin

Poikimisvahdit ovat poikimisen ennakointiin naudoille kehitettyjä, erilaisia antureita hyödyntäviä teknologioita. Niistä on hyötyä erityisesti suurissa karjoissa. Laitteen hälytys auttaa eläintenhoitajaa seuraamaan poikimisen etenemistä ja avustamaan tarvittaessa. … Lue lisää

Nurmen satokartoitus korjuukoneissa

Nurmen satokartoitus voidaan tehdä korjuukoneissa mittaamalla ja analysoimalla korjattavaa rehuvirtaa korjuun edetessä ja yhdistämällä tieto paikkatietoon. Valmiita kaupallisia järjestelmiä on saatavilla ajosilppureihin. Luonnonvarakeskus on kehittänyt satokartoitusmenetelmää myös niittomurskaimeen.… Lue lisää

Lähi-infrapunan mahdollisuudet ja haasteet

Lähi-infrapuna (NIR) on näkyvän valon ja lämpösäteilyn välimaastoon sijoittuva värialue, jota ihmisen silmä ei kykene näkemään. NIR-aluetta voidaan hyödyntää monenlaisessa eläviin organismeihin liittyvän tiedon hankinnassa. Viime vuosien kehitystyö on tuonut markkinoille pienempiä ja edullisempia sensoreita, joiden avulla tutkimus voidaan ulottaa laboratorioista pellon pientareille. Maataloudessa on jo monia sovelluskohteita.… Lue lisää

Virtuaalinen laidunaita

Virtuaalinen laidunaita perustuu ehdollistumiseen, eli eläin oppii yhdistämään äänimerkin sähköiskuun, ja tottelee GPS-rajoja jo äänimerkistä. Virtuaalinen laidunaita helpottaisi erityisesti luonnonhoitoalueiden laiduntamista. Sähköpantojen käyttö eläinten ohjaamiseen on kuitenkin kielletty monissa maissa.… Lue lisää