D-arvomittari nurmikasvustossa sekä mittausarvoja
Lähi-infrapunan mahdollisuudet ja haasteet
Artikkeli

Lähi-infrapuna (NIR) on näkyvän valon ja lämpösäteilyn välimaastoon sijoittuva värialue, jota ihmisen silmä ei kykene näkemään. NIR-aluetta voidaan hyödyntää monenlaisessa eläviin organismeihin liittyvän tiedon hankinnassa. Viime vuosien kehitystyö on tuonut markkinoille pienempiä ja edullisempia sensoreita, joiden avulla tutkimus voidaan ulottaa laboratorioista pellon pientareille. Maataloudessa on jo monia sovelluskohteita.… Lue lisää

Emolehmä laitumella, kaulasssa Nofence-kaulapanta. Kuva: Nofence.
Virtuaalinen laidunaita
Artikkeli

Virtuaalinen laidunaita perustuu ehdollistumiseen, eli eläin oppii yhdistämään äänimerkin sähköiskuun, ja tottelee GPS-rajoja jo äänimerkistä. Virtuaalinen laidunaita helpottaisi erityisesti luonnonhoitoalueiden laiduntamista. Sähköpantojen käyttö eläinten ohjaamiseen on kuitenkin kielletty monissa maissa.… Lue lisää

VerisTechin iScan+ maaperäskanneri
Maaperäskannaus
Artikkeli

Maaperäskannaus on maan ominaisuuksien mittaamista jatkuvasti liikkuvilla laitteilla (on-the-go) erilaisia antureita käyttäen ja paikkatietoon yhdistäen. Paikkakohtaisen maaperätiedon avulla voidaan kohdentaa viljelypanoksia sekä tarvittavia korjaavia toimia tarkemmin.… Lue lisää

Phytosense-sensoreiden keräämä data näyttää tomaatin päivittäisen vedenoton (sininen käyrä) sekä varren paksuuden ja sen vaihtelun (vihreä käyrä). Data siirretään data-alustalle muiden datojen kanssa, jotta sitä voidaan käyttää analysoitaessa, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat tomaatin sokeripitoisuuteen.
Data-alustat kasvihuonetuotantoon
Artikkeli

Nykyaikaisessa kasvihuonetuotannossa kertyy suuria määriä mittausdataa tuotanto-olosuhteista ja kasveista. Data-alustat tuovat yhteen erilaiset datat, jolloin niitä voidaan paremmin hyödyntää sadon määrän ja laadun parantamisessa. Tavoitteena on myös optimoida resurssien käyttöä sekä sovittaa tuotantoa paremmin kysyntään.… Lue lisää

Droonit kasvuston kuvaamisessa
Artikkeli

Droonit kasvuston kuvaamisessa tarjoavat uuden työkalun peltojen havainnointiin ja viljelytoimien avuksi. Droonikuvista voi tarkastella kasvustojen tasaisuutta, kasvueroja tai rikkakasviesiintymiä. Kuvia voi hyödyntää työkoneelle tehtävissä tehtävätiedostoissa paikkakohtaisessa lannoituksessa tai kasvinsuojelussa. … Lue lisää

Taustalla pyöröpaaleja pellolla, etualalla karttanäkymä paalien sijainnista lohkolla.
Digipaalaus – rehupaalien digitaalinen seurantajärjestelmä
Artikkeli

Digitaalisella seurantajärjestelmällä saadaan lohko- ja paalikohtaista tietoa nurmisadon määrästä ja laadusta. Satokauden edistyessä muodostuu automaattisesti tallentuva digitaalinen, reaaliaikainen paalivarasto. RFID-tunnisteen käyttö auttaa paalin seurannassa pellolta ruokintaan, mutta digipaalaus on mahdollista myös ilman paalitunnistetta.… Lue lisää

Vadelmaviljelmä kasvihuoneessa
Monenlaiset teknologiat
Sivu

Uudesta teknologiasta hyötyjä SUJUVAAN TOIMINTAAN Hakutulos: Tutustu teknologioihin ja digiratkaisuihin eri tuotantosuunnille! Digimaatalouden Tieto ja käytäntö -esittelyihin kootaan monipuolisesti peltoviljelyn … Lue lisää

1 2 3 4