Lypsylehmiä syömässä ruokintapöydän äärellä. Kuva Krista Tirronen, Savonia AMK.
Pötsin happamuutta mittaavat pH-anturit
Artikkeli

Pötsin happamuutta mittaavat pH-anturit mahdollistavat pötsin olosuhteiden automaattisen ja jatkuvan seuraamisen. Niitä käytetään usein tutkimuksissa, mutta laitteiden korkea hinta ja lyhyt käyttöikä rajoittavat niiden hyödyntämistä maatiloilla.… Lue lisää

Lehmä makaa runsaasti oljella kuivitetussa karsinassa. Kuva Krista Tirronen, Savonia AMK.
Poikimisvahdit h-hetken ennakointiin
Artikkeli

Poikimisvahdit ovat poikimisen ennakointiin naudoille kehitettyjä, erilaisia antureita hyödyntäviä teknologioita. Niistä on hyötyä erityisesti suurissa karjoissa. Laitteen hälytys auttaa eläintenhoitajaa seuraamaan poikimisen etenemistä ja avustamaan tarvittaessa. … Lue lisää

Niittomurskaimen mittausdatasta tehty satokartta pellon paikkakohtaisten satojen vaihteluista. Satokartan taustakuva: Maanmittauslaitos 2022. Satokartta: Hannu Ojanen, Luke.
Nurmen satokartoitus korjuukoneissa
Artikkeli

Nurmen satokartoitus voidaan tehdä korjuukoneissa mittaamalla ja analysoimalla korjattavaa rehuvirtaa korjuun edetessä ja yhdistämällä tieto paikkatietoon. Valmiita kaupallisia järjestelmiä on saatavilla ajosilppureihin. Luonnonvarakeskus on kehittänyt satokartoitusmenetelmää myös niittomurskaimeen.… Lue lisää

Digimaatalous logo.
Digimaatalous – maatalouden uudet digitaaliset teknologiat
Sivu

INNOSTU DIGIMAATALOUDESTA Uusia teknologioita, tietoa ja käytäntöä peltoviljelystä, kotieläintuotannosta ja monenlaisista muista teknologioista. PELTOVILJELY Automaatio, työkoneohjaus ja muut uudet teknologiat … Lue lisää

D-arvomittari nurmikasvustossa sekä mittausarvoja
Lähi-infrapunan mahdollisuudet ja haasteet
Artikkeli

Lähi-infrapuna (NIR) on näkyvän valon ja lämpösäteilyn välimaastoon sijoittuva värialue, jota ihmisen silmä ei kykene näkemään. NIR-aluetta voidaan hyödyntää monenlaisessa eläviin organismeihin liittyvän tiedon hankinnassa. Viime vuosien kehitystyö on tuonut markkinoille pienempiä ja edullisempia sensoreita, joiden avulla tutkimus voidaan ulottaa laboratorioista pellon pientareille. Maataloudessa on jo monia sovelluskohteita.… Lue lisää

Emolehmä laitumella, kaulasssa Nofence-kaulapanta. Kuva: Nofence.
Virtuaalinen laidunaita
Artikkeli

Virtuaalinen laidunaita perustuu ehdollistumiseen, eli eläin oppii yhdistämään äänimerkin sähköiskuun, ja tottelee GPS-rajoja jo äänimerkistä. Virtuaalinen laidunaita helpottaisi erityisesti luonnonhoitoalueiden laiduntamista. Sähköpantojen käyttö eläinten ohjaamiseen on kuitenkin kielletty monissa maissa.… Lue lisää

VerisTechin iScan+ maaperäskanneri
Maaperäskannaus
Artikkeli

Maaperäskannaus on maan ominaisuuksien mittaamista jatkuvasti liikkuvilla laitteilla (on-the-go) erilaisia antureita käyttäen ja paikkatietoon yhdistäen. Paikkakohtaisen maaperätiedon avulla voidaan kohdentaa viljelypanoksia sekä tarvittavia korjaavia toimia tarkemmin.… Lue lisää

Phytosense-sensoreiden keräämä data näyttää tomaatin päivittäisen vedenoton (sininen käyrä) sekä varren paksuuden ja sen vaihtelun (vihreä käyrä). Data siirretään data-alustalle muiden datojen kanssa, jotta sitä voidaan käyttää analysoitaessa, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat tomaatin sokeripitoisuuteen.
Data-alustat kasvihuonetuotantoon
Artikkeli

Nykyaikaisessa kasvihuonetuotannossa kertyy suuria määriä mittausdataa tuotanto-olosuhteista ja kasveista. Data-alustat tuovat yhteen erilaiset datat, jolloin niitä voidaan paremmin hyödyntää sadon määrän ja laadun parantamisessa. Tavoitteena on myös optimoida resurssien käyttöä sekä sovittaa tuotantoa paremmin kysyntään.… Lue lisää

1 2 3 4